ტაილანდის ვიზები, ავიაბილეთები, სასტუმრო

[:ru]

ტალიანდის ვიზა საზღვარზე არ კეთდება, აუცილებლად საჭიროა პასპორტში იყოს ჩარტყმული ტაილანდის ვიზა.
საკონსულო ქ. ერევანშია, თუ ვიზას ფიზიკური პირი აკთებს – მაძიებელს 2 ჯერ უხდება ჩასვლა ერევანში რადგან საბუთების ჩაბარება მხოლოდ პასპორტის მფლობელს შეუძლია, ერთი კვირის შემდეგაც მხოლოდ მფლობელმა უნდა გამოიტანოს.

ტაილანდის საკონსულოსთვის ჩვენი სააგენტოსთვის სავალდებულო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი არის :

 1. შევსებული აპლიაცია მგზავრის მიერ 3 – ჯერ ხელმოწერილი (ხელმოწერა უნდა იყოს პასპორტის ხელწერასთან იდენტური).
 2. ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურად/ დამოწმებული) მიმართვა: ( To The Royal Thai Consulate in Armenia)
 3. ცნობა ანგარიშზე თანხის არსებობის შესახებ.
 4. საზღვარგარეთის პასპორტი (სასურველია იყოს 2 თავისუფალი ფურცლით ვიზისთვის და პასპორტის დამთავრების თარიღამდე არ უნდა იყოს დარჩენილი მინიმუმ 6 თვე)
 5. 2 ფოტო სურათი 3.5X 4.5
 6. სასტუმროს ჯავშანი
 7. ავიაბილეთების ჯავშანი (დასტურის შემთხვევაში საკონსულოს ვუგზავნით მგზავრის სახელზე გამოსყიდულ ავიაბილეთებს).
 8. საკონტაქტო ინფორმაცია (ოჯახური მდგომარეობა, მისამართი , საკონტაქტო ნომერი) 
 საბუთების ჩაბარებიდან 7 / 10 სამუშაო დღეში თქვენ მიიღებთ ტაილანდის სამოგზაურო ვიზას.

გვინდა გაცნობოთ რომ ჩვენი ტურისტული კომპანია 2011 წლიდან აკრედიტირებულია ტაილანდის სამეფოს საკონსულოში.

ჩვენ ვაკეთებთ ტაილანდის ტურისტულ და ბიზნეს ვიზებს – 5 სამუშაო დღეში ასევე დაჩქარებული მეთოდით 3 სამუშაო დღეში.

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვმართეთ მისამართზე: რუსათაველის 24/1
ან დაგვიკავშირდით

ტელ: 032 205 2 205
ტელ: 032 249 64 86
ტელ: 032 223 64 86
ტელ: 570 101 100

foto vi

[:en]

ტალიანდის ვიზა საზღვარზე არ კეთდება, აუცილებლად საჭიროა პასპორტში იყოს ჩარტყმული ტაილანდის ვიზა.
საკონსულო ქ. ერევანშია, თუ ვიზას ფიზიკური პირი აკთებს – მაძიებელს 2 ჯერ უხდება ჩასვლა ერევანში რადგან საბუთების ჩაბარება მხოლოდ პასპორტის მფლობელს შეუძლია, ერთი კვირის შემდეგაც მხოლოდ მფლობელმა უნდა გამოიტანოს.

ტაილანდის საკონსულოსთვის ჩვენი სააგენტოსთვის სავალდებულო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი არის :

 1. შევსებული აპლიაცია მგზავრის მიერ 3 – ჯერ ხელმოწერილი (ხელმოწერა უნდა იყოს პასპორტის ხელწერასთან იდენტური).
 2. ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურად/ დამოწმებული) მიმართვა: ( To The Royal Thai Consulate in Armenia)
 3. ცნობა ანგარიშზე თანხის არსებობის შესახებ.
 4. საზღვარგარეთის პასპორტი (სასურველია იყოს 2 თავისუფალი ფურცლით ვიზისთვის და პასპორტის დამთავრების თარიღამდე არ უნდა იყოს დარჩენილი მინიმუმ 6 თვე)
 5. 2 ფოტო სურათი 3.5X 4.5
 6. სასტუმროს ჯავშანი
 7. ავიაბილეთების ჯავშანი (დასტურის შემთხვევაში საკონსულოს ვუგზავნით მგზავრის სახელზე გამოსყიდულ ავიაბილეთებს).
 8. საკონტაქტო ინფორმაცია (ოჯახური მდგომარეობა, მისამართი , საკონტაქტო ნომერი) 
 საბუთების ჩაბარებიდან 7 / 10 სამუშაო დღეში თქვენ მიიღებთ ტაილანდის სამოგზაურო ვიზას.

გვინდა გაცნობოთ რომ ჩვენი ტურისტული კომპანია 2011 წლიდან აკრედიტირებულია ტაილანდის სამეფოს საკონსულოში.

ჩვენ ვაკეთებთ ტაილანდის ტურისტულ და ბიზნეს ვიზებს – 5 სამუშაო დღეში ასევე დაჩქარებული მეთოდით 3 სამუშაო დღეში.

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვმართეთ მისამართზე: რუსათაველის 24/1
ან დაგვიკავშირდით

ტელ: 032 205 2 205
ტელ: 032 249 64 86
ტელ: 032 223 64 86
ტელ: 570 101 100

foto vi

[:ge]

გვინდა გაცნობოთ რომ ჩვენი ტურისტული კომპანია 2011 წლიდან აკრედიტირებულია ტაილანდის სამეფოს საკონსულოში.

ჩვენ ვაკეთებთ ტაილანდის ტურისტულ და ბიზნეს ვიზებს – 5 სამუშაო დღეში ასევე დაჩქარებული მეთოდით 3 სამუშაო დღეში.

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვმართეთ მისამართზე: რუსათაველის 24/1
ან დაგვიკავშირდით

ტელ: 032 205 2 205
ტელ: 032 249 64 86
ტელ: 032 223 64 86
ტელ: 570 101 100

foto vi

[:]